Dating met oost europese vrouwen

23 februari 2018 • Maanwater zit overal en is niet mobiel Bij een nieuwe analyse van gegevens van de twee onbemande maanmissies zijn aanwijzingen gevonden dat het (weinige) water op de maan min of meer gelijkmatig over het oppervlak is verdeeld en zich niet beperkt tot bepaalde gebieden of terreinen.

Het water lijkt ook niet te migreren en is waarschijnlijk niet gemakkelijk winbaar.

Dat kan niet met alleen zwaartekrachtgolf-detectoren.’ Door de neutronenster-explosies te bestuderen, hoopt van Leeuwen ook meer te weten te komen over de materie waaruit neutronensterren bestaan.

22 februari 2018 • Het blijft tobben met de Hubble-constante Astronomen hebben de tot nu toe meest nauwkeurige meting gedaan van de snelheid waarmee het heelal uitdijt.

‘Door het nagloeien van deze explosies te bestuderen, kunnen we heel precies bepalen waar de zwaartekrachtgolven vandaan komen.

En dat heeft dus geleid tot heel andere conclusies over de verdeling van het maanwater.

Overigens staat nog steeds niet vast waar dat water vandaan komt.

Het nieuwe resultaat is in strijd met sommige eerdere onderzoeken, die erop leken te wijzen dat rond de polen van de maan meer water te vinden was dan elders en dat de hoeveelheid water in de maanbodem in de loop van de dag varieerde.

Daaruit leidden de onderzoekers af dat watermoleculen over de maan konden ‘rondzwerven’, totdat ze in een ‘koudeval’ – een koud gebied – belandden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating met oost europese vrouwen”